Dilts & Bateson

De Logische niveaus werden geïntroduceerd door de antropoloog Gregory Bateson (1972, 1979). In de Unified Field Theory ontwikkelde Robert Dilts de logische niveaus van leren van Bateson verder uit.

De theorie van de logische niveaus van leren (ook wel de logische niveaus van verandering en de logische niveaus van denken) gaat ervan uit dat er 6 logische overtuigingsniveaus zijn, waarin we leren (veranderen) en functioneren.

Niveau Vragen
zingeving (of spiritualiteit) Waartoe?
Wat is mijn missie?
identiteit Wie?
Wie ben ik?
waarden en overtuigingen Waarom?
Met welke bedoeling?
Wat is belangrijk voor mij?
Waar ben ik bereid tijd, geld en energie in te steken?
vaardigheden Wat kan ik?
Hoe doe ik het?
gedrag Wat?
Wat doe ik?
omgeving Waar?
Wanneer?

Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau. Veel mensen hebben de vaardigheden om naar een podium te lopen, de microfoon te pakken en iets over zichzelf te vertellen. Toch vinden velen dat geen prettige opgave, ook al worden ze ertoe uitgenodigd, bijvoorbeeld in een training. Er is iets op een hoger niveau dat hen blokkeert. Een belemmerende overtuiging misschien: “Ik heb niets interessants te vertellen.”

Een extreem voorbeeld ter verduidelijking. Wanneer mensen oog in oog met de dood hebben gestaan, zullen ze hun leven opnieuw beschouwen en andere zaken belangrijker vinden. Daardoor zullen ze zich ook bekwamen in andere zaken en zullen ze ander gedrag gaan vertonen. Zoals de roker die stopt nadat hij een hartaanval heeft gehad.

De logische niveaus zijn van nut om verandering te begrijpen van een individueel, sociaal of organisatorisch gezichtspunt.

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Logische_niveaus

      paardencoaching KFPS

© Horses & Coaching is onderdeel van Werkcontact B.V.