Vertrouwenspersoon

Een onafhankelijk vertrouwenspersoon treedt als contactpersoon op binnen een bedrijf of instelling wanneer het gaat om grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden daarvan zijn: intimidatie, agressie, seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen, pesten en discriminatie.

De vertrouwenspersoon is er voor een luisterend oor en kijkt samen met jou naar mogelijke oplossingen van het probleem. Hij zorgt voor de eerste opvang en staat je, indien gewenst, tijdens een langere periode bij. Hij adviseert en biedt hulp en helpt je weer in je kracht te zetten.

Vertrouwenspersoon
             De Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon en paardencoaching?

Joep Herni is, naast paardencoach, ook vertrouwenspersoon. Hij is gecertificeerd  door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en adviseert werknemers en werkgevers bij het oplossen van ongewenst gedrag of integriteitsschendingen.

Vertrouwelijke gesprekken met medewerkers vinden meestal plaats op kantoor. Dat kan op het kantoor van Werkcontact of op het kantoor van de werkgever. Ook komt het voor dat gesprekken worden gevoerd in het bijzijn van de paarden. Medewerkers ervaren dat veelal als prettig omdat ze uit de dagelijkse omgeving worden gehaald en in het bijzijn van paarden vaak tot rust komen. Het helpt enorm om je eigen situatie te overzien. Let op: het betreft met nadruk geen therapie, al kan een gesprek in het bijzijn van paarden soms wel een therapeutische werking hebben.

Kijk voor meer informatie over de vertrouwenspersoon op de website Onafhankelijk-vertrouwenspersoon.nl.

      paardencoaching KFPS

© Horses & Coaching is onderdeel van Werkcontact B.V.