Spoor 2 traject

Een spoor 2 traject wordt vaak ingezet wanneer een werknemer langer dan een jaar ziek is gemeld en er geen ander werk binnen de organisatie waar deze werkt beschikbaar is.  De wet poortwachter schrijft voor dat er in dat geval ook naar extern werk gezocht moet worden.

Paardencoaching en het 2e spoor

Horses & Coaching heeft, als onderdeel van re-integratiebureau Werkontact, veel ervaring met de invulling van spoor 2 trajecten. Na een intake met de werknemer wordt er door de re-integratieadviseur van Werkcontact een rapportage opgesteld met een plan van aanpak voor de weg naar passende arbeid.

De spoor 2 begeleiding van Horses & Coaching in het kort:

  • Een vaste re-integratiecoach
  • Paardencoaching wordt als middel in de beginfase van een spoor 2 re-integratietraject ingezet (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van balans, het maken van (loopbaan)keuzes, het helder krijgen van de eigen situatie, etc.)
  • Paardencoaching maakt zaken duidelijk, de werknemer verkrijgt snel inzicht in zijn of haar situatie
  • Snel resultaat
  • De paardencoach is ook een ervaren re-integratiecoach
  • Ondersteuning door een persoonlijk jobhunter tijdens het re-integratietraject
  • Regelmatig voortgangsrapportages voor de werkgever
  • Transparant: er wordt niet achter de rug om met de werkgever over de werknemer gecommuniceerd
  • Korte lijnen.

Kosten van een spoor 2 traject

Een spoor 2 traject kost gemiddeld tussen de € 2.100,- en € 2.500,- per 6 maanden. Goedkoper kan ook, maar alleen als de situatie van de werknemer dat toelaat. Bijvoorbeeld wanneer spoor 2 zekerheidshalve wordt ingezet en de focus ligt op re-integratie in spoor 1 (bij de eigen werkgever). In dat geval wordt spoor 2 ingezet om geen kansen te missen (en een loonsanctie van UWV te voorkomen) indien de re-integratie in spoor 1 onverhoopt stagneert.

Wanneer starten met een 2e spoor traject?

Wanneer een werknemer langere tijd ziek is gemeld moet er eerst naar de mate van arbeidsongeschiktheid worden gekeken. Kan de werknemer zijn werk bijvoorbeeld met aanpassingen doen of is er ander werk binnen de organisatie van de werkgever beschikbaar (spoor 1)? Wanneer duidelijk is dat hier geen mogelijkheden voor zijn en er voorlopig geen concreet zicht is op herstel van de werknemer, dient er een spoor 2 traject  te worden opgestart.

Voorafgaand aan een 2e spoor traject wordt er door een arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig onderzoek gehouden. Deze brengt de (on)mogelijkheden van de werknemer in spoor 1 in kaart en definieert de functiemogelijkheden.  Meestal geeft de arbeidsdeskundige aan wanneer het 2e spoor traject kan worden opgestart.

Wat doen we in een spoor 2 traject?

In het spoor 2 traject wordt de werknemer geholpen met het vinden van passende arbeid elders. Passende arbeid is werk wat de werknemer met zijn belastbaarheid kan verrichten. Dit wordt ook wel werken naar vermogen genoemd. De passende arbeid moet duidelijk beschreven worden in de rapportages van het re-integratiebedrijf. Vervolgens worden er in het spoor 2 traject activiteiten ondernomen om die passende arbeid ook daadwerkelijk te vinden. Naast het in kaart brengen van de mogelijkheden gaat het dan bijvoorbeeld om sollicitatietraining, jobhunting, een omscholing of het verkrijgen van een werkervaringsplaats in een nieuwe richting.

Gedeeltelijk hervatten in (nieuw) werk

Wanneer er een gedeeltelijke werkhervatting wordt gerealiseerd kan deze op verschillende manieren worden ingevuld. Denk hierbij aan een proefplaatsing of detachering vanuit de huidige werkgever naar de nieuwe werkgever tot einde wachttijd (de WIA-keuring door UWV).

Meer informatie of een vrijblijvende offerte?

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact met ons op onder telefoonnummer 088-033 30 08 of vul het contactformulier op deze website in.

      paardencoaching KFPS Spoor 2 traject UWV

© Horses & Coaching is onderdeel van Werkcontact B.V. We zijn tevens contractpartner van UWV in de uitvoering van Werfit en Naar werk trajecten.