Outplacement

Paardencoaching kan ook worden ingezet bij een outplacementtraject. Horses & Coaching heeft als onderdeel van Outplacementbureau Werkcontact veel ervaring met outplacement.

Wat is outplacement?

Outplacement is begeleiding van werk naar nieuw werk door een outplacementbureau. Aan de hand van een persoonlijk begeleidings- en bemiddelingstraject wordt een werknemer die ontslagen is (of wordt) begeleid in het vinden van een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Vaak maakt outplacement deel uit van de vaststellingsovereenkomst die bij ontslag wordt opgemaakt tussen de werknemer en de werkgever. In zo’n vaststellingsovereenkomst worden allerlei zaken vastgelegd over het ontslag, zoals de transitievergoeding (de ontslagvergoeding), de reden van ontslag en het budget voor begeleiding naar een nieuwe baan.

Wanneer het om een individueel traject gaat mag de medewerker meestal zelf een outplacementbureau uitzoeken dat hem of haar begeleidt naar een nieuwe baan. Wanneer het om een collectief ontslag gaat, zoals bij een reorganisatie, wordt outplacement vaak centraal geregeld door het bedrijf zelf. Er wordt dan met één specifiek outplacementbureau zaken gedaan.

Hoe ziet outplacement er uit?

Een outplacementtraject begint vaak met een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt er een plan van aanpak of offerte opgemaakt. Daarna vindt de intake plaats en worden de stappen uit het plan doorlopen. Een outplacementtraject is vaak maatwerk. Zo kunnen er modules als beroepenoriëntatie, loopbaanadvies, sollicitatietraining, scholing en jobhunting (het zoeken naar vacatures en bemiddeling door het outplacementbureau) in worden opgenomen.

Outplacement met behulp van paarden
Joep Herni: “Paardencoaching is eerlijke feedback krijgen met het paard als spiegel en inspirator”

Outplacement en paardencoaching

Paardencoaching kan met name in het voortraject worden ingezet. Bij een beroepenoriëntatie of loopbaanadviestraject is het belangrijk drijfveren en sturingsmechanismen vast te stellen. Wat beweegt iemand en welke keuzes zijn er te maken? Bij dat proces kan paardencoaching via Horses & Coaching enorm helpen.  Het vervolgtraject wordt in samenwerking met Outplacmentbureau Werkcontact aangeboden.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden. Neem dan contact op met Joep Herni (06-14759412).

      paardencoaching KFPS

© Horses & Coaching is onderdeel van Werkcontact B.V.