Werkwijze

Een paardencoach-sessie begint met wederzijds respect, dus met respect voor mens en paard.

Onder het genot van een bak koffie of thee maken we persoonlijk met elkaar kennis en leggen we je uit wat paardencoaching  is. We leggen je de verschillende vormen van paardencoaching uit (gedrag, intrapsychisch of systemisch). Horses & Coaching hanteert vooral de eerste twee vormen ofwel paardencoaching waarbij je opdrachten doet en het paard feedback geeft over je gedrag en aanpak en je wijzigingen daarin. En intrapsychisch; het paard reageert vooral op wat onbewust bij jou aanwezig is, iets wat je mogelijk wegstopt. Hierbij wordt vooral gekeken naar het contact tussen jou en het paard, wat dat mogelijk zegt over jouw innerlijke toestand en hoe dat in relatie staat tot jouw coachvraag/thema.

Omdat we je vooraf vaak al gevraagd hebben of je een coachvraag hebt c.q. of er iets is waarmee je rondloopt wordt deze nog even gecheckt en kunnen we na het uitleggen van de veiligheidsregels  naar buiten.

Buiten stellen we je meestal nog een paar vragen over je coachvraag of thema en na een ontspanningsoefening start je, nadat je eerst kennis hebt gemaakt met het coachpaard, met een opdracht die je samen met het paard doet. Aan de hand van vervolgoefeningen en opdrachten die jij samen doet met het paard gaan we vervolgens dieper in op je coachvraag/thema. En daarbij hebben we nooit een oordeel over wat goed of fout is.

Na de sessie ruimen we samen op en evalueren we de paardencoachsessie binnen.

      paardencoaching KFPS

© Horses & Coaching is onderdeel van Werkcontact B.V.